top of page

Workshop

夏季沙La La工作坊

課程資料

雪老師嘅「沙畫音樂故事工作坊」終於回歸啦!


咁耐無見 雪沙藝術創作-沙畫 嘅雪老師今次為小朋友帶嚟極受大家好評的夏日工作坊第二彈,以繪本「Out of the Blue 藍海驚奇」作主題, 齊齊畫沙畫,聽故事,玩音樂律動啦!


日期|8月22日(星期日) - FULL 8月29日 (星期日)- 加場 FULL 時段| 4:30 - 6:30pm (共2小時) 地點|Orff 4 Kids @太子 對象|3-6歲 內容|沙畫創作技巧(一人獨立一個沙畫箱創作) 繪本欣賞 敲擊樂 身體律動

夏季沙La La工作坊
bottom of page